KONTAKT

Normannsgata 52

0655 Oslo

Tlf: 413 11 288

Mail: Vegard@thorellror.no

Org: 922 121 184

 

TJENESTER

Vann varme og sanitæranlegg i nybygg å eksisterende byggverk. Vi jobber i alt fra eneboliger til store næringsbygg

Nybygg & rehabilitering

Varmepumpe er et miljøvennlig alternativ for oppvarming. varmepumpen kan kobles til radiatorer, vannbåren varme & eventuelt snøsmelt i innkjørsler. 

Varmepumpe

Bygging av nye tekniske anlegg å rehabilitering/endring av eksisterende anlegg. Montering av el kjel og varmepumper

Varme & kjøleanlegg

Serviceavtale på teknisk anlegg, Kontroll av ekspansjonskar, varmepumper, elkjel, pumper mm ihenhold til avtale. Et vedlikeholdt anlegg kan spare dere for store utgifter.

Serviceavtale