top of page

TJENESTER

20190110_105829.jpg

Vann varme og sanitæranlegg i nybygg å eksisterende byggverk. Vi jobber i alt fra eneboliger til store næringsbygg

Nybygg & rehabilitering

20190110_113448.jpg

Varmepumpe er et miljøvennlig alternativ for oppvarming. varmepumpen kan kobles til radiatorer, vannbåren varme & eventuelt snøsmelt i innkjørsler. 

Varmepumpe

20190111_115820.jpg

Bygging av nye tekniske anlegg å rehabilitering/endring av eksisterende anlegg. Montering av el kjel og varmepumper

Varme & kjøleanlegg

ventil (2).jpg

Serviceavtale på teknisk anlegg, Kontroll av ekspansjonskar, varmepumper, elkjel, pumper mm ihenhold til avtale. Et vedlikeholdt anlegg kan spare dere for store utgifter.

Serviceavtale

bottom of page