TJENESTER

Vann varme og sanitæranlegg i nybygg å eksisterende byggverk. Vi jobber i alt fra eneboliger til store næringsbygg

Nybygg & rehabilitering

Varmepumpe er et miljøvennlig alternativ for oppvarming. varmepumpen kan kobles til radiatorer, vannbåren varme & eventuelt snøsmelt i innkjørsler. 

Varmepumpe

Bygging av nye tekniske anlegg å rehabilitering/endring av eksisterende anlegg. Montering av el kjel og varmepumper

Varme & kjøleanlegg

Serviceavtale på teknisk anlegg, Kontroll av ekspansjonskar, varmepumper, elkjel, pumper mm ihenhold til avtale. Et vedlikeholdt anlegg kan spare dere for store utgifter.

Serviceavtale

KONTAKT

Normannsgata 52

0655 Oslo

Tlf: 413 11 288

Mail: Vegard@thorellror.no

Org: 922 121 184